Rezervovať

Miestne pravidlá

1. Hranice ihriska

 • sú označené bielymi kolíkmi, alebo bielymi čiarami jamky č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 • Out je ukončený dvoma bielymi kolíkmi pri sebe.

2. Nepohyblivé zábrany

 • lavičky, orientačné a reklamné tabule, ballwashery, odpadkové koše,
 • šachty závlah, zavlažovače (sprinkler),
 • chodníky vysypané jemným a spevnených štrkom,
 • kolíky označujúce vzdialenosti k okraju jamkoviska (kolíky s jedným pruhom 100 m, s dvoma  pruhmi 150 m, s troma pruhmi 200 m.

3. Pohyblivé zábrany

 • hrable v pieskových prekážkach,
 • kamene v pieskových prekážkach,
 • kolíky označujúce vodné prekážky.

4. Pôda v oprave

 • pôda v oprave je označená modrými kolíkmi alebo bielou čiarou.

5. Vodné prekážky

 • pozdĺžne vodné prekážky označené červenými kolíkmi (jamky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
 • priečne vodné prekážky označené žltými kolíkmi (jamka č. 3,7),
 • mostíky sú súčasťou vodných prekážok,

6. Ochrana mladých stromčekov

 • pri hre na hracej ploche, mimo prekážok platí beztrestná úľava pri ochrane mladých stromov. Vzťahuje sa na stromy, ktorých výška nepresahuje 2 metre, stromy ktoré sú podopreté kolíkom aj keď presahujú 2 metre.

7. Čas

 • čas na odohratie deviatich jamiek je 2 hod. 20 min. Jednotlivé jamky majú limit cca 15 min.

8. Cvičné švihy

 • cvičné švihy na odpalisku sú povolené len v prípade, kedy nedochádza ku kontaktu palice so zemou. Nesmie dôjsť k vysekávaniu trávy pri cvičnom švihu.

9. Driving range

 • na driving range je možné odpaľovať loptičky z trávy len v prípade, keď je šnúrou označený priestor na odpaľovanie a nikto neodpaľuje z krytého odpaliska (z podložiek).

10. Povinnosti hráča

 • ohlásiť sa na recepcii pred začatím hry,
 • oprava vyseknutých trsov trávy,
 • oprava poškodených miest po dopade lopty na greene,
 • vrátenie vybratých kolíkov po odohraní lopty na svoje pôvodné miesto,
 • úprava piesku v bunkroch po odohratí lopty,
 • uposlúchnutie výzvy na opustenie ihriska prípadne premiestnenia sa na určené miesta na ihrisku v prípade nepriaznivého počasia – búrky (dlhý neprerušovaný zvuk trúby).
 • Hráč preberá zodpovednosť za svoj odpal a berie na vedomie finančné následky za zničený majetok v okolí ihriska.

11. Hráčom sa zakazuje

 • hrať s loptami označenými DRIVING RANGE,
 • hra s viacerými loptami,
 • prechádzanie cez green s bagom alebo vozíkom
 • vstup na ihrisko bez ohlásenia sa na recepcii